Дискримінація жінок із вразливих соціальних груп: що можна змінити

news image

10 жовтня було проведено парламентські слухання на тему “Запобігання та протидія дискримінації жінок з вразливих соціальних груп.” Близько 700 учасників та учасниць зареєструвалися на подію, щоб донести до уваги посадовців та громадянського суспільства дані про множинну дискримінацію, з якою стикаються жінки з інвалідністю, ромські жінки, жінки, які проживають у сільській місцевості, жінки, які живуть з ВІЛ, а також ЛБТ жінки. Зокрема, дискримінація у сфері праці позбавляє жінок важливого економічного підґрунтя для особистісного та професійного розвитку.

Від імені ГО «Трудові ініціативи» виступила юристка Інна Кудінська, зосередивши увагу на конкретних рекомендаціях щодо покращення правового захисту одиноких матерів та дотримання трудових прав домашніх працівників, серед яких більшість – жінки. За словами пані Кудінської, «Дискримінація жінок у сфері праці характерна як для державного, так і приватного сектору економіки. Недостатня соціальна захищеність жінок із вразливих соціальних груп власне посилює дискримінаційні тенденції у сфері праці.»

Безліч доповідачів говорили про розрив у оплаті праці, частково спричинений існуючими стереотипами про роль жінок у суспільстві. За даними Державної служби статистики України станом на 1 півріччя 2018 року нерівність в оплаті праці склала 27,5%, а в деяких галузях досягає 42% (фінансова та страхова діяльність).

Посилення розриву в оплаті праці між чоловіками та жінками при рівноцінному рівні освіти та досвіду спостерігається в Україні незважаючи на ряд ратифікованих міжнародних документів (Конвенція ООН “Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок”, Конвенція МОП №100 “Про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності”) та прийнятого національного законодавства (Закон України “Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків”). Тому важливо відпрацювати реальний механізм моніторингу дотримання законодавства про рівну оплату праці чоловіків та жінок.

У своїй промові Інна Кудінська окремо наголосила на важливості встановлення чітких прав та обов’язків для жінок, які надають побутові та персональні послуги в сім’ях. «Вважаємо, що ратифікація Україною Конвенції МОП №189 “Про гідну працю домашніх працівників” стане позитивним кроком, а також сприятиме посиленню соціальних гарантій жінок, що виконують роботу домашнього персоналу. До них, зокрема, належать: право на свободу асоціації та ведення колективних переговорів, на щонайменше один вихідний день на тиждень, зарплату не менше розміру мінімальної заробітної плати, оплачувану щорічну відпустку, оплату за понаднормову роботу.»

Повністю виступ Інни Кудінської можна переглянути далі: