Прийнято конвенцію МОП про викорінення насильства та домагань на робочому місці

news image

Міжнародною організацією праці (МОП) офіційно прийнято новий документ – Конвенцію про викорінення насильства та домагань на робочому місці. Членкині профспілок, окремі активісти та активістки, громадські організації у всьому світі доклали неабияких зусиль, щоб новий стандарт МОП про викорінення насильства на роботі було прийнято. Текст Конвенції було опрацьовано та представлено під час Міжнародної конференції праці в Женеві. 

Насильство та домагання в сфері праці визначаються розробниками Конвенції як ряд неприйнятних форм поведінки і практик або загрози таких, здійснених одноразово чи систематично, метою, результатом або можливим наслідком яких є заподіяння фізичної, психологічної, сексуальної чи економічної шкоди, включаючи гендерне насильство і домагання.

Для того, щоб поширити норми Конвенції на якнайбільшу кількість осіб, вона застосовуватиметься до всіх категорій працівників, які працюють у формальному та неформальному секторі економіки, осіб, які працюють за цивільно-правовими договорами, стажерів та осіб, які проходять професійну підготовку.

Крім того, Конвенцією будуть охоплюватися не лише випадки, що сталися безпосередньо на робочому місці працівників, але й в широкому контексті – такі, що трапилися в період роботи або пов’язані з роботою, оскільки прояви упередженого ставлення в сфері праці можуть статися, наприклад, по дорозі на/з роботи. Вони можуть вчинятися як щодо жінок, так і чоловіків у різних формах: фізичне насильство, сексуальне насильство, включаючи зґвалтування та сексуальні домагання, сексистські висловлювання та словесні образи, цькування (мобінг), психологічний тиск, погрози, економічний тиск та зловживання фінансовим становищем, залякування та переслідування.

Конвенція встановлюватиме основоположні принципи щодо протидії насильству та домаганням у сфері праці, а держави вже самостійно прийматимуть необхідні нормативно-правові акти, спрямовані на забезпечення гідних умов праці та створення сприятливого та безпечного робочого середовища, вільного від насильства.