Рівний доступ до праці: виконання директив ЄС

news image

«Не просто послухати, а й почути один одного», – саме з таким бажанням зібралися експерти і експертки Коаліції “За Рівність у Праці”, науковці, представники і представниці профспілок та бізнесу, міжнародних інституцій, органів державної влади на міжнародну конференцію “Уряд і Бізнес: чи є перспективи впровадженню недискримінаційних норм на українському ринку праці?»

Метою заходу стала оцінка процесу застосування в Україні недискримінаційних Директив Ради ЄС щодо рівного доступу усіх українських громадян до ринку праці. Актуальність питання зумовлена тим, що в українському суспільстві ще досить поширені стереотипи та дискримінація не лише по відношенню до жінок, але й до чоловіків.

Тому, за словами Олени Михальченко, провідної юристки ГО «Трудові ініціативи», підходити до реформування законодавства в Україні потрібно комплексно, аби врахувати інтереси осіб будь-якої статі. 

Учасники конференції детально проаналізували стан імплементації Україною шести антидискримінаційних Директив Ради ЄС та виконання Конвенцій Міжнародної Організації Праці, розглянули ситуацію із залученням жінок та осіб з інвалідністю на ринок праці, питання гендерної рівності в Україні, а також міжнародний досвід на прикладі держав ЄС – Фінляндії та Молдови.

Директиви, про які йдеться, такі:  

2010/18/ЄС: Рамкова угода щодо батьківської відпустки 

2000/43/ЄС: Протидія расовій та етнічній дискримінації

2000/78/ЄС: Протидія дискримінації у сфері зайнятості

2004/113/ЄС: Рівний доступ чоловіків і жінок до товарів і послуг

92/85/ЄС: Охорона праці вагітних працівниць, породіль та годувальниць

79/7/ЄС: Соціальне забезпечення: рівне ставлення до чоловіків і жінок

Детальніше з текстом директив можна ознайомитись у цій публікації.

Окремо дослідили практики українського бізнесу з подолання дискримінації, поширення понять різноманітності та інклюзивності на робочому місці на прикладі компаній-лідерів Українського індексу корпоративної рівності.

За результатами конференції та виступів учасників було підготовлено Резолюцію з конкретними рекомендаціями щодо рівності та недискримінації у сфері реалізації соціально-економічних прав, які в подальшому будуть застосовані всіма зацікавленими сторонами.