Альтернативний проект закону про працю: №2708-2

analytic image

16 січня групою депутатів було зареєстровано ще один проект закону “Про працю” №2708-2 – альтернативний до урядового. Зміст проекту ідентичний проекту Трудового кодексу №2410-1 (доопрацьованого), поданого Юлією Тимошенко. 

Даний текст значно прогресивніший у розрізі захисту прав найманих працівників за урядовий законопроект “Про працю” – так звані “98 статей”, який містить явні ознаки порушення Конституції України, ратифікованих конвенцій Міжнародної організації праці та угоди про асоціацію України з ЄС. 

Альтернативний проект № 2708-2 містить важливі удосконалення гарантій та механізмів захисту найманих працівників. Зокрема можна виділити серед них такі:

  • З проекту кодексу було виключено усі норми щодо локаутів, що викликали найбільше занепокоєння громадськості та профспілок;
  • Суттєво спрощено процедуру проведення страйків – статтею 338 проекту визначається, що страйк може бути розпочато без проведення примирних процедур, якщо вимоги найманих працівників стосуються невиплати заробітної плати, порушення вимог законодавства про працю, встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці. Стаття 339 проекту визначає, що про початок страйку роботодавця має бути повідомлено за три дні – тобто, фактично встановлюється один із найменших у Європі строк для проведення страйку.
  • Cтаття 2 проекту містить заборону упередженого ставлення у сфері праці (мобінгу) та гендерно обумовленого насильства – дана норма є кроком на шляху до гармонізації українського законодавства з найкращими європейськими практиками;
  • Стаття 57 проекту містить обмеження застосування строкових трудових договорів. В ній зазначається, що трудовий договір укладається на визначений строк лише у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, та в інших випадках, передбачених законодавчими актами. Якщо роботодавець не доведе факт погодження сторонами строкового характеру трудових відносин до їх виникнення, трудові відносини вважаються такими, що виникли на невизначений строк. Дана норма сприятиме стабільному характеру зайнятості та відповідає вимогам конвенції Міжнародної організації праці № 158 та Рекомендації МОП 166;
  • У статті 109 проекту закріплено гарантії членам виборних профспілкових органів – звільнити їх можна лише за погодженням з первинною профспілковою організацією та вищестоящою профспілкою;
  • У статті 89 додано ще одну категорію – “працівники, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат”, які мають перевагу на залишенні на роботі у випадку скорочення. Така категорія наразі передбачена у Кодексі законів про працю;
  • Статті 91 визначає прогул як відсутність на робочому місці більше одного робочого дня без поважних причин;
  • Стаття 61 передбачено строк попередження про зміну істотних умов праці 
  • Стаття 258 проекту містить гарантію відшкодування витрат працівників на проїзд – працівники, які протягом робочого дня у зв’язку з виконанням трудових обов’язків користуються послугами міського транспорту (крім таксі), мають право на відшкодування витрат на проїзд на умовах, визначених колективним або трудовим договором;
  • Стаття 136 проекту містить визначення поняття роботи у вечірній час – з 18.00 до 22.00, а стаття 231 встановлює, що робота у вечірній час оплачується у підвищеному розмірі – як мінімум на 15%, як це передбачено наразі у Генеральній угоді. 
author

Георгій Сандул

author

Інна Кудінська