“Халтурна економіка”: термінологічний вимір

analytic image

Латинська мова знає вислів “Nomen est omen”, що можна перекласти як “Ім`я є знаком”, або простіше – “Ім`я говорить саме за себе”.

Термінологічна визначеність проблемних явищ об’єктивної дійсності вкрай необхідна для напрацювання подальших стратегій правового регламентування та визначення належного обсягу юридичних інтервенцій задля впорядкування суспільних відносин.

Через це, віднайдення українського відповідника англомовного терміну “gig-economy” має важливе значення, адже наведений термін зазвичай не перекладається українською та не містить властивих даному явищу конотацій в банальній транслітерації, що не вказує на сутнісні чинники феномену. 

Кембриджський словник дає таке пояснення слову “gig”  – “a jobesp. one as a performer or one that lasts only a short time” та “a jobesp. one as a performer or one that lasts only a short time”. Тобто мається на увазі тимчасова зайнятість та виконання певної роботи лише протягом короткого часу. Таке ж пояснення дає і інший відомий словник – Merriam-Webster Dictionary. Ще одним значенням у Collins Dictionary є виступ окремого артиста чи групи (часто виконавців поп-музики) на музичній події. Такі виступи здійснюються на замовлення з оплатою за відпрацьований концерт.

Щодо терміну “gig economy’, то Кембриджський словник пропонує таке визначення “a way of working that is based on people having temporary jobs or doing separate pieces of work, each paid separately, rather than working for an employer”. Тобто спосіб роботи, який ґрунтується на виконанні тимчасових завдань, кожне з яких оплачується окремо, і який не передбачає відносин “працівник-роботодавець”. Collins Dictionary визначає gig economy як “a jobmarket which consists of short-term or part-time work done by people who are self-employed or on temporary contracts” (“ринок праці, який базується на короткостроковій та тимчасовій роботі, яка виконується самозайнятими особами або на підставі строкових трудових договорів”). 

На думку юристів ГО “Трудові ініціативи”, найбільш адекватним відповідником терміну “gig-economy” як нестабільної, раз-по-раз виконуваної роботи є українське розмовне слово “халтура”. 

Тлумачний словник української мови визначає “халтуру” як “побічний легкий заробіток понад основний, звичайний”. Етимологічний словник української мови дає наступне визначення: “підробіток не за основним місцем роботи”.

Враховуючи той факт, що робота у gig-economy зазвичай репрезентується саме як додатковий заробіток (хота доволі часто стає основною роботою для багатьох осіб), а також той факт, що за відсутності будь-яких правових регуляцій у даному секторі та належних умов праці, зазвичай може виконуватися з порушенням існуючих норм та стандартів (в першу чергу, за рахунок того, що компанії-платформи не забезпечують свої працівників належними знаряддями та гарантіями охорони праці, що в результаті несе ризик як для працівника, так і для клієнта), український термін “халтура” стилістично та сутнісно найбільш повно передає конотації англомовного “gig”.

Тому, на нашу думку, вживання в терміну “Халтурна економіка” є доцільним для позначення праці кур’єрів, таксистів, фрілансерів та інших осіб, що мають фрагментовану зайнятість та виконують роботу поза рамками традиційних форм зайнятості.

І саме вживання визначення “Халтурна економіка” як відповідника “gig-economy” вже містить у собі ознаки негативного стану речей у даному сегменті та закладає думку про необхідні зміни, аби перетворити “халтуру” на справжню роботу. А це, в свою чергу, можливо через законодавче унормування праці у цьому секторі та надання тим самим кур`єрам, таксистам та іншим фрілансерам належних правових гарантій зайнятості, охорони праці тощо.

author

Георгій Сандул

author

Інна Кудінська

вас може зацікавити

inter

Діджиталізація урізання трудових прав? Законопроект про “Гіг-працівників”

02.11.2020 групою народних депутатів було зареєстровано проект Закону № 4303 про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні. В контексті трудового права варто відзначити надзвичайно небезпечні положення, що містить зазначений законопроект, а саме – ним вводиться в українське правове поле термін “гіг-працівника” та регулювання роботи таких працівників за негативними шаблонами гіг-економіки, що вже продемонстрували масу негативів як […]