Трудові гарантії для донорів крові

analytic image

Розвиток донорства крові та її компонентів є важливою соціально необхідною справою, тому працівники, які є донорами крові мають певні трудові гарантії згідно з законодавством. Якими є ці гарантії, як правильно надавати та на що мають право працівники – розбираємось далі.

25 січня 2021 року набрав чинності Закон України від 30.09.2020 р. №931-ІХ “Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові”. Даний Закон оновив норми щодо збереження середнього заробітку за працівниками, які виявила бажання стати донорами крові та/або її компонентів. Також в новій редакції виклали ст. 124 Кодексу законів про працю України.

Яким чином увільнити та оформити відсутність працівника на роботі в день здавання? 

Працівнику необхідно подати заяву не пізніше як за один робочий день до дня донації крові та/або компонентів крові із проханням відпустити з роботи для медобстеження чи здачі крові. Роботодавець повинен видати наказ про таке увільнення, при цьому за працівником зберігається середній заробіток

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 20 Закону України “Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові” підставою для звільнення від роботи, навчання або служби відповідно до цієї статті є довідка, видана донору за місцем медичного обстеження чи донації крові та/або компонентів крові за формою та в порядку, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

Обов’язок увільнити працівника передбачений саме статтею 123 КЗпП України – у дні медичного обстеження та донації крові та/або компонентів крові особа, яка виявила бажання здійснити донацію крові та/або компонентів крові, звільняється від роботи на підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності, із збереженням за нею середнього заробітку за рахунок коштів власника відповідного підприємства, установи, організації або уповноваженого органу.

Чи може роботодавець відмовити працівникові увільнити його від роботи? 

Відповідно до п. 2 статті 12 Закону України “Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові” керівники підприємств, установ, закладів, організацій, командири (начальники) військових частин зобов’язані:

2) безперешкодно відпускати з місця роботи, служби або навчання осіб, які є або виявили бажання стати донорами крові та/або компонентів крові, у дні відповідного медичного обстеження і донації крові або компонентів крові (крім випадків, якщо відсутність донора на його робочому місці або місці служби в ці дні може призвести до загрози життю чи здоров’ю людей, до невиконання завдань, пов’язаних із забезпеченням оборони, безпеки держави та громадського порядку, до значної матеріальної шкоди або інших тяжких наслідків) на підставі відповідних заяв, поданих керівництву не пізніш як за один робочий день до дня донації крові та/або компонентів крові.

Таким чином, лише у виняткових випадках роботодавець має право відмовити працівнику та не увільнити від виконання своїх посадових обов’язків.

Зверніть увагу! Відмова роботодавця має бути оформлена письмово та бути обгрунтованою.

Якими є гарантії працівників-донорів? 

Працівникові безпосередньо після кожного дня здійснення донації крові та/або компонентів крові надається день відпочинку із збереженням за ним середнього заробітку за рахунок коштів власника відповідного підприємства, установи, організації або уповноваженого органу. За бажанням працівника цей день приєднується до щорічної відпустки.  

Тобто працівник має право на день відпочинку після донації. Додатковий день відпочинку має бути і в разі, якщо працівник здає кров у вихідні, святкові та неробочі дні.

Зверніть увагу! Якщо працівник бажає приєднати додатковий день відпочинку до щорічної відпустки, він має про це зазначити у заяві на відпустку обов’язково.

У разі якщо за погодженням із керівництвом в день безоплатної донації крові та/або компонентів крові донор був залучений до роботи йому за бажанням надається інший день відпочинку із збереженням середнього заробітку.         

Донорство під час відпустки працівника 

У разі давання крові та (або) її компонентів у період щорічної відпустки ця відпустка продовжується на відповідну кількість днів з урахуванням надання працівнику додаткового дня відпочинку за кожний день давання крові.

У листах Міністерства праці та соціальної політики України від 06 квітня 2011 року №76/13/133-11 та від 02 квітня 2014 року №90/116-10 “Про порядок використання донорами днів відпочинку” зазначено, що якщо працівник здав кров у період щорічної відпустки, то тривалість такої відпустки продовжується на два дні.

Гарантії при виплаті допомоги з тимчасової непрацездатності у зв’язку із загальним захворюванням

Донор має право на оплату лікарняного у розмірі 100% середньої заробітної плати донора незалежно від стажу роботи. Така пільга надається протягом року після здійснення донації крові та/або компонентів кров. Але за умови — донор здавав кров чи її компоненти безоплатно, а їх сумарна кількість за рік — не менше двох разових максимально допустимих доз.

Важливо! У листку непрацездатності має бути написано та підкреслено від руки слово “Донор”

Інші гарантії, передбачені законодавством 

Відповідно до п. 5 статті 21 Закону України “Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові” Почесні донори України мають право на отримання надбавки до пенсії у розмірі 10 відсотків затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць.

Почесним донором є особа, яка безоплатно здійснила донацію крові в сумарній кількості, що дорівнює 40 максимально допустимим дозам, або плазми крові в сумарній кількості, що дорівнює 60 максимально допустимим дозам, заготовленим методом аферезу, або 40 максимально допустимим дозам клітин крові, заготовлених методом аферезу (еритроцити, тромбоцити, лейкоцити), незалежно від часу здійснення таких донацій.

Відповідальність за ненадання гарантій

Відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі: порушення інших вимог законодавства про працю, – у розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення.

У разі виникнення додаткових питань – звертайтесь до юристів ГО “Трудові ініціативи”.

author

Катерина Швець

author

Надія Йолкіна