Обхідний лист при звільненні: право чи обов’язок?

analytic image

Часто на практиці при звільненні працівника, роботодавець вимагає підписати обхідний лист та тільки потім видає наказ про звільнення, трудову книжку та здійснює всі виплати.

Чи законні дії роботодавця?

Трудове законодавство не закріплює обов’язку працівника при звільненні займатися «біготнею» по відповідним структурним підрозділам підприємства, установи, організації з метою зібрання підписів, зазначених в обхідному листі. Також на законодавчому рівні не передбачено типової форми обхідного листапорядку його заповнення та примірного переліку структурних підрозділів, які мають бути в нього зазначені.

Проте, працівнику доведеться зібрати необхідні підписи (підтвердити, що працівник «чистий» перед роботодавцем), якщо відповідні умови про обхідний лист внесені до Правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, організації, установи (або колективного договору), прийнятих на загальних зборах трудового колективу (трудової конференції) і в установленому порядку затверджених роботодавцем, а також доведені працівнику під підпис. 

Отже, обхідний лист – це внутрішній документ підприємства, який підтверджує відсутність будь-якої заборгованості працівника, що звільняється перед структурними підрозділами (посадовими особами) підприємства.

Чи законне створення обхідного листа без заяви працівника на звільнення або наказу роботодавця про розірвання трудового договору?  

Як зазначено вище, обхідний лист не є обов’язковим документом, його існування визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку. Обхідний лист створюється при звільненні працівника, тобто першочерговою підставою для його оформлення є інформація про майбутнє звільнення працівника (у формі заяви працівника, наказу роботодавця). Створення обхідного листа та вимога його підписання без наявності підстав для звільнення (або звільнення працівника заднім числом) є незаконною вимогою та порушенням прав працівників. 

Чи може відсутність обхідного листа або його часткове непідписання бути підставою для відмови у видачі трудової книжки та проведення повного розрахунку при звільненні?

Ні. Адже відсутність обхідного листа не звільняє роботодавця від обов’язку виконання законних вимог щодо видачі в день звільнення (останній робочий день) працівнику належно оформлену трудову книжку і проведення з ним повного розрахунку.

Відповідно до ст.47 КЗпП роботодавець зобов’язаний у день звільнення видати працівникові копію наказу (розпорядження) про звільнення, письмове повідомлення про нараховані та виплачені йому суми при звільненні та провести з ним розрахунок у строки, визначені статтею 116 цього Кодексу, а також на вимогу працівника внести належні записи про звільнення до трудової книжки, що зберігається у працівника.

При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.

Позиція Верховного суду у справі № 359/2642/16-ц від 10.10.2018р. передбачає «…Неподання обхідних листків, незавершення дорученої роботи, інші обставини не звільняють власника або уповноважений ним орган від обов’язку припинити трудовий договір і провести з працівником повний розрахунок та видати йому оформлену трудову книжку».

Таким чином, не залежно від того, надав працівник при звільненні оформлений обхідний лист чи ні, з ним необхідно провести повний розрахунок, видати наказ про звільнення та трудову книжку.

author

Аліна Музиченко

Юристка ГО "Трудові ініціативи"

вас може зацікавити

inter

Скорочення як підстава звільнення: що необхідно знати

Однією із підстав звільнення є скорочення чисельності або штату працівників. Але досить часто процедуру скорочення проводять із порушеннями, працівникам не пропонують інших посад або не враховують переважне право на залишення на роботі. Що при цьому слід врахувати та потрібно знати працівнику, як проходить процедура скорочення?

inter

Лайфхаки: звільнення за угодою сторін або звільнення за власним бажанням

Процедура звільнення не завжди є приємною і досить часто викликає чимало питань, зокрема як краще звільнитися за власним бажанням чи за угодою сторін, у чому різниця між даними причинами звільнення. Відповідаємо на часті питання, які виникають при звільненні за угодою сторін або звільнення за власним бажанням.  Що слід знати при звільненні за власним бажанням? Якщо […]