ЗІЗ: безпечні і здорові умови праці

analytic image

Постановою Кабінету Міністрів України № 343 від 4 травня 2020 року карантин було продовжено до 22 травня, проте деякі пом’якшення для суб’єктів господарювання запровадили вже з 11 травня. 

Головною умовою функціонування кафе, ресторанів, салонів краси, музеїв тощо є дотримання санітарно-гігієнічних норм через забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці, а саме через використання засобів індивідуального захисту (далі – ЗІЗ). Дані обов’язки щодо використання ЗІЗ є однією з умов послаблення карантину, а тому їх необхідно дотримуватися.

У цій статті ми зібрали відповіді на часті питання стосовно використання, купівлі, перевірки якості ЗІЗ, з якими звертаються працівники протягом пандемії до нашої юридичної клініки.

Що ж таке ЗІЗ?

ЗІЗ – це всі засоби, які призначені для носіння і використання працівником з метою індивідуального захисту від одного або більше ризиків, які могли б становити загрозу безпеці та здоров’ю на роботі, а також будь-які пристосування, аксесуари чи змінні компоненти, призначені для цієї мети. 

Говорячи простими словами, то  ЗІЗ – це певний пристрій, який спрямований на захист здоров’я працівника від певних ризиків/загроз (у тому числі коронавірусу) під час виконання ним трудових обов’язків.  

ЗІЗ на виробництві залежно від їх призначення класифікують на такі види: спеціальні ізолювальні костюми; засоби захисту органів дихання; спецодяг; спецвзуття; засоби захисту голови, рук, обличчя, органів слуху, очей; захисні дерматологічні засоби; запобіжні засоби та пристосування; комплексні засоби захисту. Найчастіше говорячи про ЗІЗ, то маємо на увазі саме засоби захисту рук – рукавиці та засоби захисту органів дихання – маски чи респіратори.

Хто має купувати ЗІЗ: працівник чи роботодавець?

Роботодавець зобов’язаний забезпечити за свій рахунок придбання, комплектування, видачу та утримання (забезпечення працездатності та належного гігієнічного стану) ЗІЗ.

Крім того, для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, витрати на охорону праці становлять не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік.

Таким чином, фінансування охорони праці, зокрема купівля ЗІЗ здійснюється роботодавцем.

Як перевірити якість ЗІЗ і хто це має робити?

Роботодавець забезпечує приймання і перевірку ЗІЗ, що надходять на підприємство, на їх відповідність вимогам нормативних документів. Крім того, на підприємстві має бути створена комісія для перевірки ЗІЗ, до якої входять представники професійних спілок, які діють на підприємстві та адміністрації.

Якщо представників професійної спілки, яка діє на підприємстві не було включено до згаданої комісії, радимо письмо звернутися до адміністрації та до Державної служби з питань праці.

На роботодавця також покладається обов’язок забезпечити перевірку придатності ЗІЗ та періодичне їх випробування відповідно до інструкції з експлуатації. 

Нагадуємо, що за порушення законодавства про працю передбачена кримінальна відповідальність відповідно до статті 172 Кримінального кодексу України.    

Що робити у разі передчасного зношення ЗІЗ?

Роботодавець видає ЗІЗ на строк, що визначається з урахуванням рівня ризику для життя та здоров’я працівників, частоти знаходження працівника під дією цього ризику, ефективності самого ЗІЗ тощо. 

При цьому, такий строк не має перевищувати строк придатності, визначений документами виробника (інструкціями з експлуатації, паспортами тощо).

У разі передчасного зношення ЗІЗ не з вини працівника роботодавець зобов’язаний замінити їх за свій рахунок. Проте, на працівника покладається обов’язок повідомляти роботодавця про будь-які недоліки стосовно використання ЗІЗ за призначенням.

Чи зобов’язаний працівник використовувати ЗІЗ на робочому місці?

На працівника покладається обов’язок дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства.

В свою чергу, роботодавець не повинен допускати до роботи працівників без необхідних ЗІЗ, а також якщо ЗІЗ знаходяться в забрудненому або несправному стані тощо.

Що робити, якщо роботодавець не забезпечив працівника ЗІЗ?

Статтею 153 Кодексу законів про працю передбачено, що  умови праці на робочому місці та стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці.

У разі якщо власник не забезпечує дотримання усіх вимог у сфері охорони праці та створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або людей, які його оточують, і навколишнього середовища, працівник має право відмовитися від дорученої роботи.

Окрім того, за порушення законодавства про охорону праці та невиконання приписів (розпоряджень) посадових осіб органів виконавчої влади з нагляду за охороною праці юридичні та фізичні особи, які відповідно до законодавства використовують найману працю, притягаються органами виконавчої влади з нагляду за охороною праці до сплати штрафу в порядку, встановленому законом.

У даній ситуації радимо письмово звернутися до роботодавця стосовно того, що вас не було забезпечено ЗІЗ, тому ви не можете приступити до роботи. Якщо Ви є членом профспілки, зверніться за захистом до неї. 

Що робити, якщо я працюю за цивільно-правовим договором (договір підряду, договір про надання послуг) ?

А от відносини, пов’язані з виконанням робіт за договором підряду або договором про надання послуг, не регулюються КЗпП і не підпадають під дію Закону про охорону праці. Тому вимоги з питань ОП у межах підприємства і на робочих місцях, де виконуватимуться такі роботи, визначають у відповідних договорах за згодою сторін. Про це йдеться в листі Держпраці від 31.03.2016 р. № 3684/2/12-ДП-16.

Нормативною базою в даних питання виступають Кодекс законів про працю, що закріплює принцип забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці, Закон України “Про охорону праці”, а також всі питання щодо ЗІЗ врегульовано Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, що затверджені наказом Мінсоцполітики від 29.11.2018 № 1804.

Для отримання детальнішої консультації з питань забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці, використання засобів індивідуального захисту тощо звертаєтеся до юридичної клініки ГО «Трудові ініціативи» за телефонами +38-063-363-64-74, +38-066-839-17-75, пишіть нам на info@trudovi.org.

author

Вероніка Рудковська

author

Надія Йолкіна

вас може зацікавити

inter

Карантин: допомога по безробіттю

Виплати по безробіттю, допомога по частковому безробіттю, як розмежувати дані види, які умови отримання – ці та багато інших питань на сьогодні постають перед працівниками. Так, за даними Державного центру зайнятості на кінець квітня було зареєстровано приблизно 457 тисяч безробітних і в умовах карантину ця цифра постійно зростає.  На сьогодні існує два основні види допомоги, […]

inter

Трудові права під час карантину: поради юристів

Чи має право працівник на заробітну плату  під час карантину? За загальним правилом, ситуацію, що склалася варто кваліфікувати як простій. За ч.3 ст.113 Кодексу законів про працю за час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за […]