Карантин: допомога по безробіттю

analytic image

Виплати по безробіттю, допомога по частковому безробіттю, як розмежувати дані види, які умови отримання – ці та багато інших питань на сьогодні постають перед працівниками. Так, за даними Державного центру зайнятості на кінець квітня було зареєстровано приблизно 457 тисяч безробітних і в умовах карантину ця цифра постійно зростає. 

На сьогодні існує два основні види допомоги, які можна отримати. Перший – це виплати по безробіттю особам, що мають статус безробітного. Даний вид виплат не є новим для законодавства та працівників.

Другий – виплати допомоги по частковому безробіттю на період карантину, що запроваджено відносно нещодавно.

Виплати по безробіттю особам, що мають статус безробітного

Суб’єктом отримання даного виду допомоги є офіційно зареєстровані  центрами зайнятості безробітні особи. Виплачується така допомога відповідно до Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, затвердженого Наказом Міністерства соціальної політики України від 15.06.2015 № 613.

У період карантину допомога з безробіття призначається з першого дня надання статусу безробітного. 

Звертаємо увагу, що за загальними правилами, грошова допомога призначається з 8-го дня після реєстрації. Безробітним, які звільнені з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин або за порушення трудової дисципліни, грошові виплати з безробіття нараховуються лише на 91-й день.

 • Правила розрахунку виплат з безробіття 

Розмір допомоги по безробіттю визначається залежно від страхового стажу, заробітної плати (доходу), а також грошового забезпечення. 

Якщо страховий стаж протягом 12 місяців, що передують реєстрації особи як безробітної, становить шість або більше місяців, то допомога по безробіттю визначається наступним чином:

 • якщо стаж до двох років, передбачена допомога в розмірі 50% від доходу людини;
 • стаж від двох до шести років — 55%;
 • стаж від шести до десяти років – 60%;
 • стаж понад десять років — 70%.

При цьому служба зайнятості буде поступово зменшувати розмір виплат: перші 90 днів — 100%, наступні 90 днів — 80%, надалі — 70%.

Мінімальний розмір допомоги по безробіттю для осіб, що мають страховий стаж 6 або більше місяців становить 1800 гривень.  

Якщо страховий стаж протягом 12 місяців, які передують реєстрації особи як безробітної, менший шести місяців, а також в інших випадках, що передбачені Порядком, допомога по безробіттю призначається в мінімальному розмірі. 

Мінімальний розмір допомоги по безробіттю у даному випадку становить 650 гривень. 

Звертаємо увагу, що на період карантину та протягом 30 календарних днів після його закінчення мінімальний розмір допомоги був збільшений до 1 000 гривень. Таким чином, усім безробітним, які отримують допомогу в мінімальному розмірі (650 гривень) має бути здійснений перерахунок допомоги (до 1 000 гривень) з 12 березня і на весь час дії карантину та протягом 30 календарних днів після його закінчення. 

 • Тривалість виплат 

Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом 2 років. Для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів, для осіб, які шукають роботу вперше, та інших незастрахованих осіб — 180 календарних днів.

Звертаємо увагу, що за звичайних умов для отримання виплат обов’язковим є відвідування центру зайнятості, на період карантину цю умову знято. Головне – перебувати на зв’язку з кар’єрним радником. 

Також щодо оформлення допомоги ці всі дії можна виконати за допомогою електронної пошти відповідного центру зайнятості, надіславши потрібні документи або за допомогою додатку ДІЯ, всі інструкції розміщено на сайті Державної служби зайнятості.

Виплати допомоги по частковому безробіттю на період карантину

Стаття 47 Закону України “Про зайнятість населення” визначає загальний порядок виплати допомоги по частковому безробіттю, а стаття 47-1 даного Закону визначає особливості призначення допомоги по частковому безробіттю на період здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України. 

 • Що треба знати про допомогу по частковому безробіттю?

Якщо коротко, то допомога по частковому безробіттю на період карантину – цекошти, які будуть виплачуватися роботодавцю центрами зайнятості у зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності внаслідок  карантину, які в свою чергу роботодавець зможе виплатити працівникам як допомогу. Тобто дані кошти спрямовуються до роботодавця, а не напряму до працівника від центру зайнятості. 

Порядок даних виплат регулюються постановою КМУ від 22 квітня 2020 р. № 306 “Про затвердження розміру, порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (далі – Постанова).

 • Хто може претендувати на даний вид допомоги? 

Допомога передбачається суб’єктам малого та середнього підприємництва для виплати її працівникам (за виключення осіб, які отримують пенсію та працюють за сумісництвом) у разі втрати ними частини зарплати внаслідок зупинення (скорочення) діяльності. Тобто допомога буде надаватися лише офіційно працевлаштованим працівникам.

Нагадуємо, що до суб’єктів малого підприємництва належать:

1) фізичні особи – підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро,  визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

 2)  юридичні особи будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

До  суб’єктів середнього підприємництва належать ті суб’єкти, що не підпадають під кваліфікацію суб’єктів великого підприємництва, якими є суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

 • Умови отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину
 • надається на строк зупинення (скорочення) діяльності, а також протягом 30 календарних днів після завершення карантину.
 • надається у разі сплати роботодавцем єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом шести місяців, що передують даті зупинення діяльності.
 • не надається працівникам, які отримують оплату часу простою, а також при освоєнні нового виробництва (продукції) відповідно до статті 113 КЗпП.

Також рекомендуємо роботодавцям, щоб отримати дану допомогу оформити наказ про зупинення (скорочення) діяльності на час карантину і  скорочення тривалості робочого часу (обов’язково із визначенням посад працівників, для яких це скорочення встановлюється). 

Як роботодавцеві отримати допомогу для виплати працівникам?

Роботодавець може звернутися за отриманням коштів для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину протягом 30 календарних днів з дня зупинення (скорочення) діяльності.

Насамперед роботодавцю необхідно подати пакет документів, що передбачені Постановою до центру зайнятості за місцем реєстрації його як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Далі протягом 3 днів з дня подачі документів приймається рішення про надання або відмову у наданні допомоги, у разі прийняття рішення про надання допомоги між територіальним органом та роботодавцем укладається договір про надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину. 

 • Розмір допомоги

Постановою визначено розмір допомоги по частковому безробіттю за кожну годину, на яку працівникові було скорочено тривалість робочого часу, із розрахунку 2/3 тарифної ставки, але не більше розміру мінімальної зарплати. Розмір допомоги не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

Звертаємо увагу, що на сьогодні відповідно до ст. 8 Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”,  мінімальна заробітна плата з 1 січня 2020 року  у місячному розмірі становить  4723 гривні. 

 • Яким чином буде виплачуватися дана допомога

Спочатку кошти будуть перераховуватися роботодавцю територіальним органом щомісяця протягом 5 робочих днів після отримання від роботодавця відомостей про осіб, щодо яких виконуються вимоги для виплати такої допомоги.

Потім роботодавець має виплатити дані кошти працівникам у строк не більше ніж 3 робочі дні після їх надходження на рахунок за окремою платіжною відомістю для виплат допомоги по частковому безробіттю на період карантину. 

 • Як впевнитися що кошти таки дійдуть до працівників згідно їх цільового призначення 

Зауважимо, що центр зайнятості контролює цільове використання коштів, що перераховуються роботодавцю для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину, шляхом проведення відповідної перевірки протягом 90 календарних днів після останньої виплати такої допомоги працівникам та має право отримувати від роботодавця необхідні пояснення з відповідних питань, у тому числі в письмовій формі.

Для отримання детальної консультації щодо виплати допомоги по безробіттю, відмови щодо її виплати тощо звертаєтеся до юридичної клініки ГО «Трудові ініціативи» за телефонами +38-063-363-64-74, +38-066-839-17-75, пишіть нам на info@trudovi.org.

author

Вероніка Рудковська

author

Надія Йолкіна

вас може зацікавити

inter

Посткарантинний ринок праці: змінювати не можна залишити?

Нещодавно Державна служба зайнятості оприлюднила прогнози для ринку праці, базуючись на аналізі міжнародних трендів від фахівців із Міжнародної організації праці. Серед основних тенденцій виділено наступні вісім напрямів. 1.       Форми дистанційної зайнятості будуть вдосконалюватися. Більш деталізовано будуть відображені аспекти переведення працівників на такі умови роботи, збереження зарплати та поєднання такої зайнятості з можливістю більше уваги приділяти сім’ї та […]