Державна служба з питань праці: що варто знати

analytic image

Одним із способів виявити порушення трудових прав працівника є звернення до Державної служби з питань праці (далі – Держпраці). Проте не завжди працівники знають, як і коли потрібно звертатися, та якими повноваженнями наділені інспектори Держпраці. Для того щоб знати свої права та ефективно їх захищати необхідно знати наступну інформацію.

Держпраці: що це за орган ?

Державна служба з питань праці – це центральний орган виконавчої влади,  який реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб. (пункт 1  Положення “Про Державну службу України з питань праці”, затвердженого Постановою КМУ від 11 лютого 2015 р. № 96 – далі Постанова)

Згідно з положеннями Постанови Держпраці відповідно до покладених на неї завдань: 6) здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю.

Заходи державного контролю за додержанням законодавства про працю здійснюються у формі інспекційних відвідувань, що проводяться інспекторами праці Держпраці та її територіальних органів. За результатами інспекційного відвідування складаються акти інспекційного відвідування і в разі виявлення порушень вимог законодавства про працю – припис щодо їх усунення та попередження про відповідальність за порушення законодавства про працю.

Простіше кажучи, Держпраці – це державний орган, що займається наглядом та контролем за дотриманням законодавства в сфері праці, та за необхідності може провести інспекційне відвідування і у разі виявлення порушень накласти штраф.

Які повноваження має Держпраці?

Повноваження інспекторів праці, які є посадовими особами Держпраці та її територіальних органів та мають право здійснювати державний контроль за додержанням законодавства про працю передбачено постановою КМУ  від 21 серпня 2019 р. № 823 “Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю”.

Інспектори праці за наявності службового посвідчення безперешкодно мають право:

 • виявляти неоформлених працівників самостійно і в будь-яку годину доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця;
 • ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги;
 • наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об’єкта відвідування запитання, що стосуються предмета перевірки, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення;
 • за наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози безпеці інспектора праці залучати працівників правоохоронних органів;
 • на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;
 • фіксувати проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин засобами аудіо-, фото- та відеотехніки.

Зверніть увагу! Інспектор праці може прийти без попередження в будь-який час. 

Під час перевірки завдання інспектора — встановити, чи виконує роботодавець законодавство про працю, зокрема: 

 • чи оформив трудові відносини з працівниками; 
 • чи своєчасно та у повному обсязі сплачує їм зарплату та інші виплати; 
 • чи дотримується мінімальних державних гарантій в оплаті праці: щорічні відпустки, оплата роботи у надурочні години та ін.; 
 • скільки часу фактично працює працівник тощо.

Послідовність дій у разі накладення штрафу з боку Держпраці відповідно до Порядку, є наступною:

 • проведення перевірки;
 • складання акту;
 • складання припису щодо усунення порушень вимог законодавства про працю;
 • встановлення строку виконання припису;
 • повторна перевірка;
 • накладення штрафу – у разі неусунення порушень вимог законодавства.

Зверніть увагу! Штрафи за неоформлених працівників, недопуск до перевірки та створення перешкод у її проведенні доведеться роботодавцю сплатити незалежно від того, чи усунув він порушення.

З усіх інших питань інспектор складає припис, де вказує, що треба виправити. Якщо роботодавець зробить це в зазначені строки, то його не будуть притягати до відповідальності.

Також відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю у разі сплати юридичною особою або фізичною особою – підприємцем, яка використовує найману працю, 50 відсотків розміру штрафу протягом 10 банківських днів з дня вручення постанови про накладення штрафу за порушення вимог законодавства про працю, передбаченого статтею, така постанова вважається виконаною.

Як звернутися?

Відповідно до Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого Постановою КМУ від 21 серпня 2019 р. № 823 інспекційні відвідування проводяться з таких підстав: за зверненням працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю.

Відповідно до статті 1 Закону України “Про звернення громадян” громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Зверніть увагу! Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження (стаття 20 Закону України “Про звернення громадян”).

Ви можете надіслати письмове звернення поштою на адресу Головного управління Держпраці в Київській області або територіального органу у місті, де ви працюєте.

Окрім того, можна звернутися на консультаційну телефонну лінію (інформація за посиланням https://dsp.gov.ua/category/hromadianam/hariacha-liniia/) або подати електронне звернення.

Також досить часто відповіді Держпраці на звернення працівників використовуються в суді як додатковий доказ порушень.

Для отримання детальної консультації звертайтеся до юридичної клініки ГО «Трудові ініціативи» за телефонами +38-063-363-64-74, +38-066-839-17-75, пишіть нам на info@trudovi.org.

author

Катерина Швець

author

Надія Йолкіна

вас може зацікавити

inter

Трудові права як запорука боротьби з корупцією

Зв`язок між ефективністю викриття корупції в суспільстві та наявністю дієвих гарантій захисту трудових прав найманих працівників є прямо пропорційним. Проілюструвати це можна на практиці, адже левову частку викриття корупції здійснюють саме наймані працівники, яким стало відомо про певні корупційні дії керівництва – чи то в державних установах, чи у підприємствах та організаціях. Викривачі просувають культуру […]

inter

Аналіз проекту Кодексу України про працю № 2410-1 (доопрацьованого)

Автори: юристи ГО “Трудові ініціативи” Інна Кудінська та Георгій Сандул  Раніше ми писали про проекти нових трудових кодексів № 2410 та № 2410-1. Втім, 27.11.2019 було подано оновлену версію проекту № 2410-1. Даний текст суттєво відрізняється від попередньої версії законопроекту і містить важливі удосконалення гарантій та механізмів захисту найманих працівників. Зокрема можна виділити наступні позитивні […]