Трудові гарантії для донорів крові: що необхідно знати

analytic image

Від початку війни в Україні необхідність донорської крові значно виросла. Важливо пам’ятати, що кров в умовах воєнного стану завжди потрібна. Саме тому працівники, які бажають стати донорами крові мають знати про трудові гарантії, які повинні їм надаватися згідно законодавства. Якими є гарантії для працівників-донорів, як правильно увільняти працівників в день донації та які ще права мають працівники-донори  – розбираємось далі.

Яким чином увільнити та оформити відсутність працівника на роботі в день донації? 

Працівнику необхідно подати заяву не пізніше як за один робочий день до дня донації крові та/або компонентів крові із проханням відпустити з роботи для медобстеження чи здачі крові. Роботодавець повинен видати наказ про таке увільнення, при цьому за працівником зберігається середній заробіток

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 20 Закону України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові» підставою для звільнення від роботи, навчання або служби відповідно до цієї статті є довідка, видана донору за місцем медичного обстеження чи донації крові та/або компонентів крові за формою та в порядку, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

Звертаємо увагу! Довідка, видана донору за місцем медичного обстеження чи донації крові видається в день такої донації, тому працівнику в заяві до роботодавця слід зазначити наступне:

  1. коли зможе надати довідку, що підтвердить факт донації;
  2. коли бажає отримати день відпочинку, а саме після дня донації або разом із щорічною відпусткою.

Підставою для увільнення від роботи є довідки, видані донорові («Довідка щодо надання донорам пільг» № 435/о,  «Довідка щодо обстеження донора» № 436/о, затверджені наказом МОЗ від 07.07.2003 р. № 301).

Обов’язок увільнити працівника передбачений саме статтею 123 КЗпП України – у дні медичного обстеження та донації крові та/або компонентів крові особа, яка виявила бажання здійснити донацію крові та/або компонентів крові, звільняється від роботи на підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності, із збереженням за нею середнього заробітку за рахунок коштів власника відповідного підприємства, установи, організації або уповноваженого органу. 

Виняток! Якщо відсутність працівника на його робочому місці або місці служби в ці дні може призвести до загрози життю чи здоров’ю людей, до невиконання завдань, пов’язаних із забезпеченням оборони, безпеки держави та громадського порядку, до значної матеріальної шкоди або інших тяжких наслідків

 Гарантії працівників-донорів 

Працівникові безпосередньо після кожного дня здійснення донації крові та/або компонентів крові надається день відпочинку із збереженням за ним середнього заробітку за рахунок коштів власника відповідного підприємства, установи, організації або уповноваженого органу. За бажанням працівника цей день приєднується до щорічної відпустки.  

Тобто працівник має право на день відпочинку після донації. Додатковий день відпочинку має бути і в разі, якщо працівник здає кров у вихідні, святкові та неробочі дні.

Якщо працівник здав кров у період відпустки , щорічну відпустку продовжують на один день на підставі заяви про продовження щорічної відпустки та довідки № 435/о «Довідка щодо надання донорам пільг». 

Важливо! Якщо медичне обстеження виявить протипоказання для донації, дня відпочинку не буде, але цей день обстеження підлягає оплаті за  середнім заробітком.

Звертаємо увагу! Якщо працівник бажає використати додатковий день відпустки шляхом приєднання його до щорічної відпустки, то він має обов’язково про це зазначити у заяві про увільнення від роботи для донації крові й отримання дня відпочинку.

Донор може приєднати день відпочинку як до початку, так і одразу після відпустки. Працівнику слід знати, що щорічну відпустку та надання дня відпочинку за здавання крові оформляють окремими наказами.

Звертаємо увагу! Якщо в день безоплатної донації крові та/або компонентів крові донор за погодженням із керівництвом був залучений до роботи йому за бажанням надається інший день відпочинку із збереженням середнього заробітку, коли саме працівник може використати цей день відпочинку не встановлено.

Середній заробіток розраховують згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100, виходячи з виплат за останніх два календарних місяці роботи, що передують місяцю, в якому відбувається подія, з якою пов’язана така виплата. 

Інші гарантії працівників-донорів, передбачені законодавством 

У разі давання крові та (або) її компонентів у період щорічної відпустки ця відпустка продовжується на відповідну кількість днів з урахуванням надання працівнику додаткового дня відпочинку за кожний день давання крові.

Донор має право на оплату лікарняного у розмірі 100% середньої заробітної плати донора незалежно від стажу роботи. Така пільга надється протягом року  після здійснення донації крові та/або компонентів кров. Але за умови — донор здавав кров чи її компоненти безоплатно, а їх сумарна кількість за рік — не менше двох разових максимально допустимих доз.

Відповідальність за ненадання гарантій працівникам-донорам

Відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі: порушення інших вимог законодавства про працю, – у розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення. 

У разі виникнення додаткових питань – звертайтесь до юристів ГО «Трудові ініціативи»

author

Катерина Швець

author

Надія Йолкіна

вас може зацікавити

inter

Право на відпочинок: додаткові відпустки у зв’язку з навчанням

Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням Право працівників на навчальну відпустку закріплено у статті 1 Конвенції Міжнародної організації праці “Про оплачувані учбові відпустки” від 24 червня 1974 р. № 140, ратифікованою Україною 26 вересня 2002 р., у якій “оплачувана учбова відпустка” означає відпустку, яка надається працівникові з метою навчання на визначений період у робочий час […]

inter

Трудові гарантії для донорів крові

Розвиток донорства крові та її компонентів є важливою соціально необхідною справою, тому працівники, які є донорами крові мають певні трудові гарантії згідно з законодавством. Якими є ці гарантії, як правильно надавати та на що мають право працівники – розбираємось далі. 25 січня 2021 року набрав чинності Закон України від 30.09.2020 р. №931-ІХ “Про безпеку та […]